Cleanright

Cleanright

Cleanright er et initiativ fra AISE, organisasjonen som representerer industrien for såpe, vaskemidler og vedlikeholdsprodukter i Europa, og CEFIC, som representerer kjemisk industri i Europa.

Her kan du lære om viktige bransjetiltak for å fremme bærekraftig produksjon og forbruk. Tiltakene søker å spre beste praksis blant produsenter, og oppmuntre til beste bruk av industriens produkter fra forbrukernes side.

For og gå til Cleanright - trykk her.