Forbrukerinformasjon

 

Vask- og rengjøringsmidler er regulert i Norge gjennom den såkalte Produktforskriften.

I forskriftens vedlegg VI implementeres den felleseuropeiske vaskemiddelforordningen.

 

Ansvarlig tilsynsmyndighet for vask- og rengjøringsmidler er Miljødirektoratet.

 

På disse sidene vil vi legge ut informasjon om saker av almenn interesse.

 

Har du generelle spørsmål om bransjeproduktene kontakt sekretariatet eller send oss en e-post til post@vlf.no