Palmeoljeinitiativ

Palmeoljeinitiativ

Oppfordring til leverandører og norsk handel

 

Leverandører, produsenter og handelen inviteres med dette til å delta i et felles initiativ for en langsiktig omlegging til mer bærekraftig produsert, sertifisert og sporbar palmeolje i både kosmetikk og vaskemidler.

Deltakerne i initiativet forplikter seg til at minst 90 % av all palmeolje og palmekjerneolje brukt i sin portefølje er sertifisert som RSPO Mass Balance eller bedre innen 2020.

 

Initiativet er utformet på en måte som gjør at alle aktører, store som små, kan delta i prosjektet.

 

Vi understreker at dette er minimumsmål for bransjen og vi oppfordrer alle aktører til å tilstrebe økt innsats i henhold til RSPOs sertifiseringsordning så snart de er klare for dette.

 

Vi håper så mange som mulig tegner seg for deltakelse i initiativet som for øvrig er gratis.

 

Deltakelse gjøres ved å returnere vedlagte intensjonserklæring.