Vaskemiddelkapsler må oppbevares utilgjengelig for barn!

Vaskemiddelkapsler må oppbevares utilgjengelig for barn!

Leverandører som selger flytende vaskemiddelkapsler tar sikkerheten til forbrukerne på alvor.

Etter at det ble rapportert om tilfeller av utilsiktet eksponering med disse produktene, spesielt hos små barn, har den europeiske vaskemiddelindustrien iverksatt en rekke tiltak. En del av disse er i ettertid også blitt bindende gjennom EU-lovgivningen fra juni 2015.

Flytende vaskemiddelkapsler er et relativt nytt produkt som gradvis har blitt introdusert på det europeiske markedet, også i Norge. Mens de er trygge når de brukes etter intensjonen og anvisningene på emballasjen, er det viktig å oppbevare dem på et trygt sted før og etter bruk. De skal alltid holdes ute av barns rekkevidde. Dette gjelder for øvrig for alle vaskemidler.


Siden slutten av 2012 har vaskemiddelindustrien jobbet med å utvikle et omfattende sett av sikkerhetstiltak for denne produktkategorien. Produsentene har frivillig forpliktet seg til å gjennomføre modifikasjoner på emballasje for å begrense synlighet og tilgang for små barn samt innføre tydeligere merking for å minne forbrukerne på behovet for sikker oppbevaring og bruk av produktene. Dette frivillige programmet har allerede ført til en nedgang i uønskede hendelser i flere land i Europa. I EU ble det senest i oktober 2014 vedtatt lovgivning som ytterligere vil bidra til riktig håndtering av disse produktene. Vaskemiddelindustrien støtter fullt ut disse tiltakene.


Vaskemiddelindustrien har i tillegg utviklet en egen digital informasjonskampanje «Oppbevar kapsler utilgjengelig for barn» - se nærmere her 

Kampanjen er støttet av ansvarlige myndigheter og gift-informasjonssentraler i flere EU-land, så vel som ikke-statlige organisasjoner inkludert det europeiske Child Safety Alliance.


Som et forsiktighetstiltak har industrien også forpliktet seg til å utvikle og iverksette passende sikkerhetstiltak også for andre tradisjonelle ikke-flytende vaskemidler.


Ved spørsmål ta kontakt med 
Adm.dir. Finn Rasmussen – finn.rasmussen@vlf.no 
 
VLF, 13. november 2014