Vår visjon er å støtte utviklingen av en nyskapende bærekraftig, konkurransedyktig og ansvarsfull vaskemiddelbransje i Norge
VLF er den norske bransjeorganisasjonen for produsenter og importører av vaskemidler
Er du importør eller produsent av vaske- og rengjøringsmidler bør du bli medlem i VLF
Vi er medlem av AISE - The International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products

Hvorfor bli medlem?

Vaskemiddelleverandørenes forening (VLF) er bransjeorganisasjonen for leverandører (importører og produsenter) av såper og vaskemidler i Norge.

Medlemmene står for ca. 85% av omsetningen av slike produkter her i landet. Produktspektret spenner fra såpe og oppvaskmidler til tøyvaskemidler, gulv- og andre rengjøringsmidler for vanlige husholdninger og for industri og institusjoner.

Avløpsåpnere – nytt symbol anbefales

For å redusere risiko for ulykker og uønskede hendelser med avløpsåpnere har Vaskemiddelleverandørenes forening (VLF) utviklet et nytt symbol som vil trykkes på selve beholderen. Alle medlemmer i VLF har forpliktet seg til å bruke symbolet.

Les mer her

Cleanright

Cleanright er et initiativ fra AISE, organisasjonen som representerer industrien for såpe, vaskemidler og vedlikeholdsprodukter i Europa, og CEFIC, som representerer kjemisk industri i Europa.

Les mer her

Oppbevaring av tøyvaskemidler

Leverandører som selger flytende vaskemiddelkapsler tar sikkerheten til forbrukerne på alvor.

Les mer her

Standardisert test for evaluering av tøyvaskemidler

A.I.S.E har utviklet en Europeisk bransjestandard for test av tøyvaskemidlers vaskeeffekt, fargebevaringsegenskaper og hvithetseffekt.

Denne testen er anerkjent av VLF som den gjeldende standarden for effektivitetstesting av tøyvaskemidler. Standarden anvendes av sertifiserte testinstitutter i Europa.

A.I.S.E

A.I.S.E er den internasjonale foreningen for såpe, rengjøringsmidler og rengjøringsprodukter og fungerer som den europeiske bransjeforeningen for hele industrien. VLF er fullt medlem i foreningen.