Avløpsåpnere - nytt symbol anbefales

For å redusere risiko for ulykker og uønskede hendelser med avløpsåpnere har Vaskemiddelleverandørenes forening (VLF) utviklet et nytt symbol som vi anbefaler trykkes på selve beholderen. Alle medlemmer i VLF har forpliktet seg til å bruke symbolet.

Det er utviklet et nytt symbol som er tydelig fremtredende om faren ved produktene. Merket skal plasseres lett synlig og aller helst i nærheten av korken. Følgende symbol er valgt:

Underteksten er frivillig å ha på produktene, men anbefales i annet materiell som for eksempel vippetasser. Symbolet må være tilstrekkelig synlig og lik eller større i størrelsen enn det som kreves for faresymbolene i CLP-regelverket. Det ønskes at fargene beholdes som blått og hvitt, men blåfargen er fleksibel, og det er ikke satt en spesifikk pantonefarge.

VLF henstiller til alle produsenter inkl. handelens egne merkevarer om å følge denne anbefalingen. Materiellet som er utviklet kan fritt benyttes av alle leverandører/produsenter.

Ta kontakt med sekretariatet på post@vlf.no for nærmere informasjon.