Bruk av konserveringsmiddelet methylisothiazolinone (MI) i vaskemiddel- og vedlikeholdsprodukter

Vaskemiddelindustrien forholder seg til et strengt felleseuropeisk regelverk når bransjens produkter utvikles og produseres. MI er et konserveringsmiddel som blir brukt i vaskemiddel- og vedlikeholdsprodukter. Konserveringsmidler blir brukt for å forhindre bakterie- og soppvekst og produktforringelse. De spiller derfor en viktig rolle for å sikre at et produkt er trygt å bruke.

Forebygging av allergiske sykdommer er av stor betydning for produsenter av vaskemiddel- og vedlikeholdsprodukter. For dette formålet utfører produsenter sikkerhetsanalyser og overvåker stadig sikkerheten av produktene og om disse lever opp til forbrukernes forventninger når produktene er plassert på markedet. Dette fører til at produkter blir forbedret når det skulle være behov for det.

De som vet at de reagerer på MI bør sjekke etikettene på produktene: hvis MI blir tilsatt produktet skal det stå på emballasjen. Denne informasjonen er ment å hindre eksponering og utløsning av symptomer for de som allerede er sensibilisert for MI. Er du i tvil om produktet inneholder MI kan du alltid kontakte produsenten for avklaring.

Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHA, vurderer for tiden MI og VLF følger nøye dette arbeidet.

Ved spørsmål, ta kontakt med Finn Rasmussen.