Forbrukerinformasjon

Vask- og rengjøringsmidler er regulert i Norge gjennom den såkalte produktforskriften

I forskriftens vedlegg VI implementeres den felleseuropeiske vaskemiddelforordningen.

Ansvarlig tilsynsmyndighet for vask- og rengjøringsmidler er Miljødirektoratet.

På disse sidene vil vi legge ut informasjon om saker av almenn interesse.

Har du generelle spørsmål om bransjeproduktene kontakt sekretariatet eller send oss en e-post til post@vlf.no

Les også

Cleanright

Cleanright er et initiativ fra AISE, organisasjonen som representerer industrien for såpe, vaskemidler og vedlikeholdsprodukter i Europa, og CEFIC, som representerer kjemisk industri i Europa.

Les mer »

Palmeoljeinitiativ

Leverandører, produsenter og handelen inviteres med dette til å delta i et felles initiativ for en langsiktig omlegging til mer bærekraftig produsert, sertifisert og sporbar palmeolje i både kosmetikk og vaskemidler.

Les mer »