Foreningen

Vaskemiddelleverandørenes forening (VLF) er bransjeorganisasjonen for leverandører (importører og produsenter) av såper og vaskemidler i Norge.

Medlemmene står for ca. 85% av omsetningen av slike produkter her i landet. Produktspektret spenner fra såpe og oppvaskmidler til tøyvaskemidler, gulv- og andre rengjøringsmidler for vanlige husholdninger og for industri og institusjoner.

VLF er fullt medlem av den felleseuropeiske bransjeforeningen AISE. Liksom VLF samarbeider med norske myndigheter, samarbeider AISE med EU-myndighetene bl.a. i spørsmål som gjelder innholdsstoffer og helse- og miljøaspekter ved bransjeproduktene. Norsk lovgivning følger EU-lovgivningen på området.

Foreningen har kontorer sentralt i Oslo sentrum. For nærmere opplysninger om foreningen, vennligst kontakt sekretariatet.

Kontakt oss her: VLF, Fr. Nansens plass 5, 0160 Oslo (inngang fra Roald Amundsens gate). Tlf: 22 99 22 70 E-mail: post@vlf.no

Sekretariatet består av en fast stab som driver det daglige arbeidet for foreningen.

Her finner du oss: