Konkurranseloven - retningslinjer for VLFs virksomhet

Alle aktiviteter som gjennomføres i VLFs regi skal være forenlige med konkurranseloven.