Vaskemiddelkapsler må oppbevares utilgjengelig for barn!

25. november 2019

Leverandører som selger flytende vaskemiddelkapsler tar sikkerheten til forbrukerne på alvor.

Flytende vaskemiddelkapsler er et relativt nytt produkt som gradvis har blitt introdusert på det europeiske markedet, også i Norge. Mens de er trygge når de brukes etter intensjonen og anvisningene på emballasjen, er det viktig å oppbevare dem på et trygt sted før og etter bruk. De skal alltid holdes ute av barns rekkevidde. Dette gjelder for øvrig for alle vaskemidler.

Vaskemiddelindustrien har utviklet en egen digital informasjonskampanje «Oppbevar kapsler utilgjengelig for barn» – se nærmere her

Kampanjen er støttet av ansvarlige myndigheter og giftinformasjonssentraler i flere EU-land, så vel som ikke-statlige organisasjoner inkludert det europeiske Child Safety Alliance.

Et nytt symbol innføres nå gradvis på nye produkter:

Eller

Dersom leverandør har ytterligere og spesielt tilpasset informasjon omkring sine produkter brukes dette symbolet i tillegg til egen informasjon: 

Ved spørsmål ta kontakt med 
Adm.dir. Finn Rasmussen – finn.rasmussen@vlf.no